Geslachtskeuze bij baby's

Geslachtskeuze | Hoe krijg ik een jongen? | Hoe krijg ik een meisje? | Meer

Geslachtskeuze bij baby's vooralsnog niet in Nederland toegestaan. Er zijn belangrijke ethische bezwaren.

Er zijn ouders die een nadrukkelijke voorkeur voor het geslacht van hun baby hebben. Zij vragen zich het volgende af. Vandaag de dag wordt er al veel ingegrepen op de natuur. Waarom dan ook niet het geslacht van je kind proberen te beinvloeden? Dit is een actueel en wezenlijk ethische vraagstuk. In Nederland wordt er vooralsnog voor gekozen om geen geslachtskeuzemogelijkheden te bieden. De medische noodzaak ontbreekt terwijl aan elk medisch ingrijpen risico's zijn verbonden.

Gemiddeld genomen geldt voor elke baby een kans op een jongen van 50% en de kans op een meisje van 50%. Wel geldt bij meer kinderen de wet van de grote getallen. Naarmate je meer kinderen van hetzelfde geslacht hebt, des te groter is de kans dat het volgende kind hetzelfde geslacht krijgt. Heeft u al een paar zonen en wilt u een dochter? Dan zijn de kansen tegen u.

Misschien is het wel het beste om gewoon de natuur zijn werk te laten doen. Wees blij met wat u hebt, is het advies van de meeste medici.

Lees het laatste nieuws over baby's ...

Home | Disclaimer